فایل های دسته بندی مدیریت

چگونه یک صورتجلسه بنویسیم؟

چگونه یک صورتجلسه فنی خوب بنویسیم؟ بي شك براي شما هم پيش آمده است كه مسئول تدوين صورت جلسه كامل و دقيقي براي يك جلسه شده باشيد. معمولا هنگام تدوين اولين صورت جلسه امكان توجه به تمام زواياي تنظيم يك صورت جلسه مناسب سخت است، چرا كه صورت جلسه مورد نظر بايد علاوه بر اينكه اهداف و نيازهاي جلسه را ...

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1